månadsarkiv: december 2014

Bygglov kuppades igenom!!!

Efter att i nästan tio år ha följt frågan borde ju ingen längre förvånas över vilka politiska manövrer och krumsprång som kan tas för att civilflygsförespråkarna ska lyckas trumfa igenom Ärnaprojektet. Men vid byggnadsnämndens sammanträde 2014-12-11 sattes nog något slags svenskt rekord i detta avseende…

En ansökan om bygglov för civilflygets terminalbyggnad hade lämnats in, och som brukligt erbjöds de närboende att komma med synpunkter. Synpunkterna skulle lämnas senast 2014-12-24, och bygglovsärendet skulle sedan behandlas på ett extrainsatt nämndmöte 2014-12-29, ett par dagar innan den (efter valet) nya byggnadsnämnden tillträder. Bara att sätta in ett extra möte för att ”fem i tolv” klubba igenom ett beslut kan ju tyckas en aning tvivelaktigt…

Men nämndens ordförande, moderaten Liv Hahne, hade inte lust att invänta varken de kringboendes synpunkter eller det extrainsatta mötet! Istället förde hon vid sittande nämndmöte 2014-12-11 upp frågan på dagordningen, och när det var dags att ta beslut lyckades hon dessutom få centerpartiets ledamot förklarad jävig, med hänvisning till att han arbetar på Akademiförvaltningen, som äger mark runt flygfältet. Tack vare att centerns representant tvingades lämna mötet fanns nu plötsligt en majoritet för att godkänna det sökta bygglovet!

Simsalabim, så hade nämnden godkänt bygglovet innan de kringboende hunnit lämna sina synpunkter, och trots att det egentligen fanns en majoritet i nämnden för att först upprätta en detaljplan för området!!!! Stadsjuristen Mats Sandmark gjorde också i november bedömningen att ansökan för terminalbygget kräver en detaljplan (se PM av stadsjuristen).

Tyvärr är ju detta bara ett av flera exempel där man tillgriper minst sagt okonventionella metoder för att pressa Ärnaprojektet genom beslutsapparaten.

På frågan varför det var viktigt att skynda på beslutet svarade Liv Hanhne enligt UNT:

Jag ansåg att det var för mycket spekulationer fram och tillbaka och att det var viktigt att fatta ett beslut. Det var inget märkligt med det.

Med andra ord: det rådde delade meningar i frågan, så vi var tvungna att snabbt se till att vi fick vår vilja fram.

Kommunens bygglovchef Christian Blomberg sa enligt UNT dagen efter beslutet:

Jag har inte varit med om detta förfarande tidigare men det är med all sannolikhet ett inkorrekt sätt att fatta beslut.”

Hanteringen av ärendet har nu anmälts både till Förvaltningsrätten och Justitieombudsmannen.