månadsarkiv: april 2015

Inhibition av bygglovet!

Flera överklaganden mot det kuppartade bygglovsbeslutet lämnades in, och Länsstyrelsen har nu beslutat om inhibition av bygglovet medan ärendet utreds!

Detta innebär att terminalbygget inte kan börja förrän Länsstyrelsen utrett de frågetecken man konstaterat i handläggningen av ärendet. Länsstyrelsen verkar alltså, i likhet med oss, inte dela Liv Hahnes uppfattning om att bygglovsansökan hanterades korrekt.