månadsarkiv: november 2015

Kuppen misslyckades!

Länsstyrelsen har nu beslutat att det bygglov för terminalbyggnad som beviljades under kuppartade former i december 2014 ska upphävas!

Därmed skickas frågan tillbaka till byggnadsnämnden. Den här gången kommer man förhoppningsvis att behandla frågan på ett korrekt sätt, och exempelvis inte bevilja bygglovet innan remisstiden gått ut, och utan en detaljplan för området. Erik Pelling, socialdemokrat och ordförande i plan- och byggnadsnämnden, säger dock att det inte är troligt att en detaljplan kommer att upprättas.

Läs artikel i UNT.