Klart slut!

Efter allt mindre aktivitet från Uppsala Airs sida de senaste åren, och förra årets besked om att man skrotat sin idé, verkar det nu som att förnuftet till slut har segrat i frågan om att starta lågprisflyg från Ärna! Försvarsmakten har nu backat helt från tanken att söka en civil aktör på flygplatsen. I en skrivelse till Miljödomstolen skriver de:

”Det bolag som planerat civil linjeflygtrafik på Uppsala flygplats har numera meddelat att verksamheten inte avses påbörjas, och att bolaget har trätt i likvidation.

Försvarsmakten avser till följd av den nya inriktning för myndigheten som beslutats av riksdagen och regeringen att inte söka annan avtalspart för civil linjeflygtrafik på flygplatsen. Försvarsmakten kommer därför nu även att ansöka hos länsstyrelsen i Uppsala län om ändring gällande tillstånd med anpassning till enbart egen verksamhet.”

Miljödomstolen meddelar att de har för avsikt att upphäva igångsättningstillståndet. Domen har inte formellt fallit ännu, men nu kan vi förhoppningsvis snart andas ut!

Se även artikel i UNT 2019-03-14.